Tag-arkiv: Generalforsamling

Sommeren er begyndt

Vi har netop holdt en begivenhedsrig generalforsamling. Jeg nævner lige de vigtigste punkter.

Arne Hove er gået af som formand, ny formand er Michael Bohnstedt. Arne var kørt lidt surt i jobbet og træder et skridt tilbage. I stedet for at være formand har Arne nu overtaget kassererjobbet fra Per Grevlund. Per fortsætter dog i bestyrelsen så det hele er kun en omrokering for nu.

Betænkningstiden bliver ændret i klubturneringen så man fremover får 15 min efter 40 træk.

Michael Bohnstedt og Per Andreasen har uddannet sig til skakdommere. De bruger vores sommerturnering som deres træningsturnering. Der skal dog være mindst 20 deltagere i turneringen for at det tæller så husk at møde op og deltag mindst en gang så de kan få deres licens. Turneringen starter næste torsdag den 22. juni 2023.

Bemærk at man ikke kan melde sig til på hjemmesiden. Man skal møde op på spilledagen inden kl. 18.45 for at kunne deltage.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub torsdag den 9. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent.
b. Bestyrelsens foreslår en vedtægtsændring (sletning af 2 afsnit i vedtægternes § 7)
c. Andre forslag
5. Valg af kasserer (Per Grevlund er på valg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Ole Rysgaard
Madsen og Per Andreasen er på valg)
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
8. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen og Michael Bohnstedt er på valg)
9. Valg af klubturneringsform, bestyrelsen foreslår samme turneringsform som sidste år.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest lørdag den 4. juni.
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en lynturnering, hvis tiden tillader det.
Tilmelding samme aften.