Generalforsamling

Klubben Strandgade 3, Nørresundby, Danmark

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub torsdag den 18. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Der er følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag a. Fastsættelse af kontingent. b. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring (en tilføjelse til vedtægternes § 11, se […]

Generalforsamling

Klubben Strandgade 3, Nørresundby, Danmark

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub torsdag den 9. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Der er følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag a. Fastsættelse af kontingent. b. Bestyrelsens foreslår en vedtægtsændring (sletning af 2 afsnit i vedtægternes § […]