Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling

18/06/2020 @ 19:00 - 23:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub
torsdag den 18. juni kl. 19.00
i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent.
b. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring (en tilføjelse til vedtægternes § 11, se
omstående. Tilføjelsen er markeret med rødt)
c. Andre forslag
5. Valg af kasserer (Per Grevlund er på valg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Bent Sørensen og Ole Rysgaard Madsen er på valg)
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant (Per Andreasen og Jens Jørgen Christiansen er på valg)
8. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen og Svend Pedersen er på valg)
9. Valg af klubturneringsform, bestyrelsen foreslår samme turneringsform som sidste år.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest       lørdag den 13. juni.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en lynturnering, hvis tiden tillader det.
Tilmelding samme aften.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen
disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, som er valgt af bestyrelsen. Dette
valg sker umiddelbart efter afholdt generalforsamling og gælder for et år ad gangen.
Bestyrelsen vælger en sekretær af sin midte og fordeler i øvrigt arbejdet mellem sig.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, og dette er beslutningsdygtigt, når 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede. I presserende spørgsmål kan formanden om nødvendigt
træffe foreløbig afgørelse.
På forlangende af to bestyrelsesmedlemmer skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde
senest førstkommende spilleaften. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er pligtig at føre forhandlingsprotokol og materialeliste, som altid skal holdes
a jour.
Kassereren fører fortegnelse over medlemmerne, sørger for klubbens regnskab og er
ansvarlig for de ham betroede midler. Han må ikke ligge inde med større kontante beløb.

Detaljer

Dato:
18/06/2020
Tidspunkt:
19:00 - 23:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:

Arrangør

Nørresundby Skakklub
E-mail
formand@enpassant.dk
Se Arrangør hjemmeside

Sted

Klubben
Strandgade 3
Nørresundby, 9400 Danmark
+ Google Maps