Tiden efter besættelsen

1945-46

Eksklusionssagen

Befrielsen og det opgør, der fulgte, trak også sine spor i Nørresundby Skakklub. I sommeren 1945 ekskluderede formanden egenhændigt Lydia Hesche

…grundet paa hendes Forhold under Besættelsen…

Det skete i henhold til §6 i klubbens love, som sagde:

Udviser et medlem uheldig Opførsel, kan Bestyrelsen ekskludere det af Foreningen.

Dette blev der gjort indsigelse mod på generalforsamlingen, men efter flere indlæg godkendtes protokollen, og senere blev formanden genvalgt med akklamation.

Lydia Hesche søgte advokatbistand for at få eksklusionen ophævet, og det blev aftalt, at hun skulle have lov til at tale sin sag på den ekstraordinære generalforsamling den 22. januar 1946.

Efter indlæg fra Fru Hesche, formanden Niels Jensen, Villy Pedersen m.fl. gik sagen til afstemning, og det blev vedtaget at ophæve eksklusionen med 13 ja, 6 nej og 6 blanke.

Dette medførte, at Niels Jensen trak sig som formand og blev afløst af næstformanden Villy Pedersen. Senere idømtes Lydia Hesche to års karantæne af 7. hovedkreds. Klubben prøvede forgæves at få eksklusionen ophævet.

Sagen afspejler nok udmærket, hvad der rørte sig i samfundet på denne tid. Protokollen er påfaldende tavs, når det kommer til sagens indhold, og det er vel heller ikke så interessant i dag. Tage Sørensen fortæller:

Lydia Hesche var en venlig, beskeden dame, som har været medlem af både Aalborg- og Nørresundbyklubberne. (…) På grund af en rygskade var hun handicappet, og således, som jeg med mine unge øjne så på sagen dengang, kan jeg ikke tro, at hun under besættelsen kan have været skyldig i alvorligt landsforrædderi.”

Tage Sørensen fortæller også, at klubben under krigen fik et nyt medlem, en malersvend, som kom fra København med sin familie, og som hurtigt blev integreret i klubben.

Imidlertid endte han som Gestapo-håndlanger og kunne have været til skade for enkelte af klubbens medlemmer. Det forlød, at han blev dødsdømt. Samtidig husker vi, at Emil Pedersen som kommunist kom i koncentrationslejr i 1944.

Jeg nævner disse ting, for at det ikke skal være rent skønmaleri; virkeligheden har mange facetter, og de hører med til tidsbilledet – en skakklub er ikke isoleret fra samfundet, og dens medlemmer er hverken værre eller bedre, end folk er flest.

Klubbladet

I 1944 vedtog man på generalforsamlingen at lave et medlemsblad. I januar 1945 udkom det første nummer, men i februar sagde varedirektoratet nej pga. papirrationering, og først i august samme år fik man igen tilladelse.

Fra september 1945 til december 1946 kom der et blad en gang om måneden. Derefter ophørte bladet til fordel for et blad i Skakringens regi, og det udkom frem til marts 1948, hvor Villy Pedersen trådte tilbage som redaktør, og det lykkedes ikke at finde en anden, så bladet gik ind.

1946

Tage Sørensen blev igen amtsmester og på 2.pladsen kom J. Wibe, også fra NS. Tage Sørensen havde let spil i første runde. Modstanderen forsyndede sig mod den gamle regel om ikke at bringe damen for tidligt i spil, hvilket blev straffet eftertrykkeligt:

Tage Sørensen deltog også i påsketurneringen, hvor han klarede sig fint i mesterklassen. Evald Lauritsen, Herning, vandt klassen med 5½ p., og derefter fulgte 7 mand med 5 p. – bl.a. Tage. Men M.A. Kupferstich, Kbh., havde bedst korrektion og rykkede op i landsholdsklassen sammen med vinderen.

Klubmester dette år blev Johan Wibe med 11½ p. foran Tage Sørensen også 11½.

En storkamp mod Aalborg Skf. den 26. juni tabtes 14½ – 10½. NS havde afbud fra en del af sine 1.klasse-spillere, og 3 spillere meldte ikke afbud, så deres partier blev tabt uden kamp.

På 1.brættet vandt Tage Sørensen, og han kommenterede partiet:

Skakringen stiftes

I 1946 stiftes Skakringen (Samvirkende Skakklubber i Aalborg og Nørresundby), og Ole Holmsgaard vælges som inkassator i Nørresundby Skakklub. Ole Holmsgaard skal vi senere høre mere til.

Den første enkeltmandsturnering for Storaalborg (det vi i dag kalder byturneringen) arrangeret af den nystiftede Skakring løb af stabelen i 1947. Bymester blev Tage Nielsen, Aalborg.

En gigantmatch mellem Aalborg Skf. og NS blev vundet af Aalborg med 29-27. NS var iflg. Skakringens blad handicappet af usædvanligt mange afbud og udeblivelser.

En ny stormatch senere den 16. oktober blev vundet af Nørresundby med cifrene 26½ – 18½, men også denne gang var der en del afbud på begge hold (!).

Klubmester dette år blev Tage Sørensen.

Index * Forrige side * Næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.