Den Norsk-Danske Pokalmatch og Mesterturnering

1947-49

Den store begivenhed i 1947 var dog afviklingen af den Norsk-Danske Pokalmatch og Mesterturnering.

Inspireret af den store interesse, der havde været for radio-skakkampen mellem Bjørn Nielsen og Einar Haave, fik man den idé at indbyde Stavanger til en pokalmatch med 6 spillere på hvert hold, og i ugen efter blev der spillet en mesterturnering med deltagelse af danmarksmesteren Bjørn Nielsen, Einar Haave, Alfred Christensen, Tage Nielsen, Tage Sørensen, P. Brønnum Jensen og Arne Hansen.

På denne tid var det et uhørt stort og dristigt arrangement for en provinsklub. Man startede de egentlige forberedelser i juni måned, og turneringen startede den 24. august!

Den finansielle side af sagen blev klaret med anonyme bidrag, annonce- og entreindtægter og privat indkvartering. For de norske spillere – nogle med ledsagere – havde turneringen også præg af ferie.

Fra nordmændene fik man forholdsvis hurtigt tilsagn, men det var lige ved at gå i vasken med Bjørn Nielsen. Bjørn Nielsen og Jens Enevoldsen skulle spille omkamp om danmarksmesterskabet, men da Bjørn Nielsen havde været syg, var det trukket ud, og

Enevoldsen var ikke særlig forhandlingsvillig. Først ved DSU-formandens mellemkomst blev det afklaret, at omkampen ikke ville falde sammen med Nørresundbys turnering.

Den indledende klubkamp blev en afklapsning af Nørresundby, og Stavanger kunne hjemføre vandrepokalen skænket af Nørresundby Byråd.

Einar Haave   - T. Sørensen    1-1
Carl Haave    - Arne Hansen    2-0
Sv. Halvorsen - Brøn. Jensen   1-1
Finn Haave    - Villy Pedersen 2-0
Johs. Austböö - P. Nygaard     2-0
Halfdan Haave - E. Hollesen   1½-½
                              9½-2½

Det norske hold var, som man kan se af navnene, næsten et familiehold med brødrene Haave, men det var ikke brødrene hvem-som-helst: i Norge var kun Oslos hold stærkere, og det var da også for stor en mundfuld for Nørresundby.

Einar Haave - Tage Sørensen

Einar Haave – Tage Sørensen. I baggrunden til højre Elmer Hollesen

I ugen efter blev mesterturneringen spillet, og den blev dagligt udførligt refereret i den lokale presse, men nåede også forsiden af de københavnske dagblade, og statsradiofonien lavede reportage. Bjørn Nielsen fik revanche for sit nederlag i radioskak-partiet og vandt turneringen.

Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt Plac.
1 Bjørn Nielsen 1 1 1 1 ½ ½ 1 6 1
2 Einar Haave 0 ½ 1 1 1 1 1 2
3 Tage Sørensen 0 ½ 1 1 0 ½ 1 4 3
4 Alfred Christensen 0 0 0 1 ½ 1 1 4
5 V. Munk Vest 0 0 0 0 1 1 1 3 5
6 Tage Nielsen ½ 0 1 ½ 0 0 ½ 6
7 Arne Hansen ½ 0 ½ 0 0 1 0 2 7
8 P. Brønnum Jensen 0 0 0 0 0 ½ 1 8

Bjørn Nielsen - Munk Vest

Bjørn Nielsen mod Munk Vest. I skjorteærmer Anders Norre (tv) og formanden, A. P. Laursen (th).

Senere samme år arrangerede Aalborg Skakforening en mesterturnering med virkeligt internationalt tilsnit, så der var rigtig gang i den det år. Som direkte følge af de succesrige arrangementer, blev landskampen mod Norge året efter spillet i Aalborg.

Tage Sørensen vandt dette år sit tredje amtsmesterskab foran Brønnum Jensen, også Nørresundby. Rivalen Tage Nielsen, Aalborg, sluttede som nr. 5.

Exit Tage Sørensen

Ved årsskiftet til 1948 flyttede Tage Sørensen til København, hvor han havde fået et bedre arbejde. Det var naturligvis et stort tab for klubben, der herved mistede sin stærkeste spiller.

Før afrejsen forærede Tage en del skaklitteratur til klubben, der oprettede et bibliotek. Medlemmerne må have været flittige lånere, for i dag har vi kun et par bøger tilbage, som blev afleveret for et par år siden!

Men hvem var denne Tage Sørensen?

Første gang hans navn optræder i annalerne, er det på et D-hold i 1939, men i løbet af få år udvikler han sig til klubbens stærkeste spiller med styrke lige under landsholdsklassen, og i sine sidste år i klubben lægger han også et stort organisatorisk arbejde som sekretær i bestyrelsen og som redaktør af klubbladet.

Tage Sørensen lever i dag i bedste velgående[1] og bor i Holbæk, hvor han spiller for klubbens førstehold. Jeg skrev til ham og bad bl.a. om et par selvbiografiske noter. Han svarede bl.a.:

Jeg er født i 1925, og min barndom oplevede jeg i et etagehus i Sverigesgade. I samme ejendom boede en fraskilt dame med 6 børn, hvoraf det ældste var Villy Pedersen, der på det tidspunkt var flyttet hjemmefra.

En stedfader, som yndede at komme fuld hjem hver fredag, var flyttet ind, og ugens øvrige dage passede vi børn Villys yngre broder, som var lam og sengeliggende. På den måde lærte jeg skakspillet af Villys tredje broder, som var på min alder, og Villy P. fik mig på et tidspunkt til at gå med i Nørresundby Skakklub.

Villy P. var cykelmekaniker hos en cykelhandler på Hadsundvej og overtog senere forretningen. (…) Efter at jeg kom til København blev jeg medlem af Frederiksberg Skakforening, hvor Jens Enevoldsen var primus motor.

De første år gik det meget godt, idet jeg spillede lige op med topspillerne i matcherne imod Aarhus, i Københavnsturneringen, de to internationale turneringer i Rødovre og i Københavns Skakforenings jubilæumsturnering. (…)

Senere gik det mig som så mange andre. Skal du spille skak på bekostning af uddannelse og arbejde? Eller skal du passe uddannelse og arbejde på bekostning af skak?

Tage Sørensen har siden spillet mere end 100 partier for Holbæks førstehold og været amtsmester. Han spiller stadig en del korrespondanceskak, såvel nationalt som internationalt. Der skulle gå nogle år, før Nørresundby igen fik en så markant spiller som Tage Sørensen.

Returkamp mod Stavanger 1948

Vinterturneringen 1947/48 blev vundet af Villy Pedersen med 9 p. foran Lærer Gregersen med 8½ og Elmer Hollesen med 8. Turneringen var særligt spændende dette år, fordi udfaldet ville bestemme, hvilket hold der skulle spille returkamp mod Stavanger.

Man inviterede dog Tage Sørensen, der nu boede i København, til at spille førstebræt, men Tage måtte melde afbud, da han ikke kunne få ferie.

Returkampen i Stavanger blev en stor oplevelse. Villy Pedersen sendte et brev A.P. Laursen:


Stavanger d. 6/8 1948

Kære Ven!

Ja, du venter vel spændt paa Resultatet og du skal faa det med det samme. Vi var meget nær ved at faa Pokalen med os hjem. Hele Holdet har spillet som smaa Engle og Stavangers Sejr blev kun paa 6½ mod 5½. Et smukt Resultat for Nørresundby Skakklub! Stavanger mødte med Reserve for Finn Haave men ellers var Holdet det samme som i Fjor. Første Runde tabte vi med 1½ mod 4½ men tog Revanche i anden Omgang og vandt med 4 mod 2. Listen ser saaledes ud:

Stavanger       Nørresundby 
Einar Haave    1 ½ Villy Pedersen 0 ½
Sverre Halvorsen ½ 0 Arne Hansen  ½ 1
Carl Haave    1 1 Gregersen   0 0
Johs. Austbö   1 ½ Emil Pedersen 0 ½
Halfdan Have   1 0 P. Nygaard   0 1
Herman Hetland  0 0 P. Sørensen  1 1

Kampen fandt Sted i Haandværkerforeningen og ved Afslutningsfesten i Aftes talte blandt andre den danske Konsul i Stavanger. Det var en mægtig Fest den varede til Kl. halvfire om Morgenen og jeg tror ikke at hverken Danske eller Norske nogensinde har moret sig bedre.

Jeg kunde skrive 20 Sider om Turen som er en ubeskrivelig Oplevelse. Den Hjertelighed og Gæstfrihed som vi har mødt gaar over alle Grænser. De har arrangeret prægtige Ture paa Fjordene og i Fjældene det er knapt vi har Tid til at sove om Natten.

Den første Aften var vi alle samlet til Fest hos Carl Haave, hvor jeg selv og Ellen bor. I Aften skal vi til Halvorsens men I faar høre nærmere om alt naar vi kommer hjem. Jeg skal hilse fra hele Holdet som rejser hjem i Morgen. Erik Jørgensens og os tager med Bil og Tog over Fjældene til Oslo. Venlig Hilsen til jer begge fra

Ellen og Villy Pedersen.


Dette blev den sidste kamp mod Stavanger, så pokalen har de nok stadig.

En storkamp mod Aalborg spilledes den 26.10.1948. Anders Norre skrev bl.a. i resultatprotokollen:

…og der var fra begge Sider gjort store Anstrengelser for at mobilisere det stærkest mulige 50 Mands Hold. Kampen spilledes i Nørresundby, og Hjemmeholdet viste ved samme Lejlighed at tidligere Sejre ikke var Tilfældigheder, idet vi vandt en lille men sikker Sejr paa 27 Point mod 23.

I Midtjydsk Pokalturnering lykkedes det Nørresundby at vinde pokalen i B-gruppen for et år. Aarhus var suveræn i A-gruppen.

Villy Pedersen fratrådte som redaktør af Skakringens blad i marts 1948. Bladet gav et mindre underskud og da det ikke lykkedes at finde en afløser for Villy Pedersen, gik bladet ind. Måske var der ikke den store vilje til at fortsætte bladet.

Nørresundby havde dette år et medlemstal på 93!

I 1949 genvandt B-holdet pokalen i Midtjydsk Pokalturnering. Vinterturneringen 1949/50 blev igen vundet af Villy Pedersen, der dermed vandt klubbens første pokal til ejendom.

En kamp mod Aalborg den 4.12.1950 blev tabt så stort som 31-21, men i 1951 tog Nørresundby revanche og vandt 31-18. Nørresundby havde til lejligheden lejet Industricafeens lokaler og fik med nød og næppe plads til de 98 spillere.

Amtsenkeltmandsturneringen i 1951 spilledes på Folkets Hus i Nørresundby og havde 18 deltagere fra Nørresundby Skakklub. Turneringen blev vundet sikkert af Bent Larsen, Aalborg Skf., med maksimum 6 point, og Anders Norre skrev i vores resultatprotokol:

Det er en spiller, som vi nok senere skal høre godt nyt om.

Norre fik ret, for det var den Bent Larsen.

Huslejen på Raadhuscafeen steg med 200 kr. til 500 kr., så det var nødvendigt med en kontingentforhøjelse på 50 øre til et månedligt kontingent på 2,50 kr. Medlemstallet var nu dalet til 52 aktive og 2 passive.

Vi hører igen navnet Ole Holmsgaard, denne gang som vinder af Sydvendsysselturneringens 1. klasse.

[1] Fodnote 2020: Tage Sørensen døde i august 1999.

Index * Forrige side * Næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.