Ole er blevet tildelt Dansk Skakunions Hæderstegn

Ole Rysgaard Madsen har i en menneskealder været medlem af Nørresundby Skakklub, og han er en hjørnesten i klubben. De sidste 24 år har han været medlem af klubbens bestyrelse og har i alle årene fungeret som sekretær, et job som han har bestridt samvittighedsfuldt og upåklageligt. Ole er ligeledes ansvarlig for indkøb til klubbens kantine. Som skakspiller er Ole lige omkring Mesterstyrke og han har spillet mange kampe på klubbens divisionshold.

Hurtigskakturnering

Nørresundby Skakklub Indbyder til en hurtigskakturnering, som er åben for alle medlemmer af Dansk Skak Union. Turneringen afvikles over 15 runder på 5 klubaftener i foråret 2024 og rates i hurtigskak for alle spillede partier.

Spilledagene er torsdage den. 11., 18., 25. april og 2. og 16. maj 2024 kl. 19.00.

Hver aften spilles der 3 runder a 15 min + 10 s/træk.

Tilmelding sker ved fremmøde på spillestedet på spilledage senest kl. 18.45 hvor 1. runde lægges og startes kl. 19.00.

Der spilles efter Monrad systemet, hvor spillerne kan møde hinanden 3 gange. Da man kan deltage i de runder man har lyst til bruges et virtuelt pointsystem for at sikre en retfærdig rundelægning.

Rating interval Antal point

Under 1200     0

1200-1399      ½

1400-1599     1

1600-1799     1½

1800-1999     2

2000-2199    2½

2200-2399   3

over 2400    3½

Herudover tildeles der ½ point i de runder, hvor man ikke spiller med.

De virtuelle point medregnes ikke ved præmieberegning.

Første runde lægges ikke ved lodtrækning men efter ratingtal.

Indskud 100 kr. for hele turneringen. Hele indskuddet minus 30 kr./deltager til EMT-afgiften går til præmier.

Ved op til og med 12 deltagere uddeles 3 præmier, som fordeles ud fra hver spillers 9 bedste resultater af de i turneringen spillede partier. Ved ligestilling deles præmien.

Efter ovenstående principper uddeles yderligere en præmie pr. påbegyndt gruppe a 6 spillere, regnet fra deltager nummer 13. Præmiernes størrelse annonceres inden sidste rundes start.

Nørresundby – Holstebro

Lad mig sige det med det samme. Det var en meget mærkelig kamp, og der skete mange uforklarlige ting undervejs.

Afslutningsstævnet var henlagt til Skive og vi skulle møde førerholdet Holstebro. Holstebro var for længst rykket op og vi var for længst rykket ned, og på papiret var Holstebro da også favoritter til at vinde en sejr på 6-2.

Sådan gik det altså slet ikke, idet vi pludselig formåede at vinde en kamp i 2. division med 5-3. Holstebro stillede op med deres 8 bedste spillere, medens vi havde 3 reserver med.

Holstebro har mange gamle elitespillere på holdet, Peter Husted, Poul Erik Nielsen, Erling Højberg og Jan Rode. De er ikke hvad de har været, det generer jeg ingen ved at sige. Alderen trykker alle steder, også i min egen klub.

Jeg havde hvid mod Thomas Jepsen og fik da også en fin stilling. Det lykkedes mig hurtigt at spille forkert og vi tog remis.

Arne havde sort mod Peter Husted og fik en meget fin stilling. Jeg vurderede den som vundet, men Arne afviklede forkert og tillod remis.

Jarl lavede en dum fejl i åbningen og mistede en bonde. Erling Højberg spillede slutspillet fint og Jarl fik ingen chancer.

Kristen stod fint mod Poul Erik Nielsen (Senior DM tilbage i 2012!), men på vej i slutspillet gik et eller andet galt og Kristen måtte ned.

Per Grevlund spillede et meget fint parti mod Jan Rode. De 2 kender jo hinden godt og har krydset klinger for over 50 år siden! Jan Rode brugte meget tid i åbningen og følte sig tvunget til at ofre en officer for modchancer. Grevlund parerede dog alt i fin stil og vandt sikkert, – som jeg så det!

I de 3 sidste partier skete mærkelige ting.

Tommy stod bedst i sit parti, ikke nogen tvivl om det. Det var Tårnslutspil og jeg sad lige ved siden af og kiggede på det. Jeg kom frem til at Tommy stod bedst og sikkert ville vinde en bonde. Det fik vi aldrig at se, for modstanderen opgav pludselig.

Lars Nielsen stod godt fra åbningen, men i midtspillet var alt mere uklart. Over mod slutspillet var fordelingen af brikker at Lars havde Tårn og 2 Løbere samt et par bønder mod 2 Tårne og et par bønder samt yderligere 2 meget farlige fribønder. Stillingen var altså rygende uklar og da modstanderen spillede et uforsigtigt træk ville Lars (måske) vinde et Tårn for den ene Løber og på den måde have en officer i overskud. Men, – modstanderen havde jo stadig 2 farlige fribønder, så alt kunne ske. Heller ikke her vi fik syn for sagen idet Lars´s højtratede modstander pludselig opgav med udsigten til at miste et af Tårnene. Højst besynderligt.

Kewin var sidst færdig. Han stod godt gennem det meste af partiet, men op mod tidnøden blev han snydt af en smart finte. Modstanderen vandt en kvalitet og havde angreb, men på en eller anden måde lykkedes det Kewin at få Dronningerne byttet af og man fik et slutspil hvor Kewin blot havde Springer og 4 bønder mod Tårn og 2 bønder. Det var sikkert tabt for vores mand, men Holstebro manden så syner i 5. spilletime, mistede overblikket og Kewin kæmpede sig til en flot sejr!

Tommy blev topscorer på det svære 2. bræt med flotte 4½/7. Kewin gjorde det også fint med 3/6. Reserven Lars Nielsen gjorde det forholdsmæssigt klart bedst med 3/4 mod stærk modstand! Andre gjorde det temmelig elendigt, f.eks. mig selv.

Med dette ellers fine resultat rykker vi ned i Mesterrækken, og det er vist ikke sket i Divisionsturneringens 60 årige historie.

For mig selv betyder det også en afslutning på over 50 års divisionsskak, – æv!

Per Andreasen