Klubturneringen

Nørresundby Klubturnering 2022 – 2023

Deltagerne indplaceres primært i 10-mands grupper efter DSU’s rating, som de er kendt af turneringslederen ved tilmeldingsfristens udløb, dog således at gruppevinderen i sidste års basis turnering har ret til at spille i en højere gruppe.Nederste gruppe kan være mindre og evt. spille dobbeltrunder eller større i en Monrad-gruppe.Hver gruppe spiller 9 runder alle mod alle, dog fastlægges runder for nederste gruppe først efter at endelig tilmelding er slut.I alle grupper kan der efter aftale spilles forud.Gyldigt afbud og ønsker om ændring af spilledato skal være meddelt til og bekræftet af modparten, samt meddelt til turneringslederen med oplysning om ny forventet spilledag.Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste spilledato for gruppen.Ved fremmøde senere end 1 time efter fastsat starttidspunkt tabes partiet.Turneringen, som er åben for alle medlemmer af DSU, rates og afvikles efter Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer, herunder ELO rating i muligt omfang.

Præmier:

Bedste Nørresundby spiller 300 kr og titel af klubmester

Mester:
1. præmie 600 kr
2. præmie 400 kr

Basis-grupper
1. præmie 600 kr
2. præmie 400 kr

 

Tilmelding:

Senest tirsdag den 13. september 2022 kl. 19.00 via DSU’s turneringsside

Spillested:

Nørresundby Skakklubs klublokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.

Spilledatoer:

15/9 – 29/9 – 20/10 – 10/11 – 15/12 2022 – 19/1 – 09/2 – 23/2 – 09/3 2023Urene startes kl. 19.00

Betænkningstid:

For alle grupper: 1½ time + 30 sek. pr. træk til 40 træk. Derefter 5 min. + 30 sek. pr. træk til resten af partiet.

Indskud:

170 kr. inkl. EMT/ELO-afgift på kr. 30,- til DSU,
dog 100 kr. for juniorer, studerende og pensionister over 64, som er medlem af Nørresundby Skakklub.

Præmier:

Placering og præmier afgøres ved ligestilling i point efter korrektion m.m.Fastsættes endeligt efter 1. runde.

 

Klubmestre gennem årene:

År      Klubmester
2021 Andreasen,Per
2020 Andreasen,Per

2019 Andreasen,Per
2018 Andreasen,Per
2017 Andreasen,Per
2016 Pedersen,Svend
2015 Bent Sørensen
2014 Bent Sørensen
2013 Andreasen,Per
2012 Andreasen,Per
2011 Sørensen, Bent
2010 Aabling-Thomsen, Jakob

2009 Jørgensen,Jørgen
2008 Pedersen,Svend
2007 Pedersen,Svend
2006 Willumsen,Henrik
2005 Andreasen,Per
2004 Kaysfeld,Henrik
2003 Pedersen,Svend
2002 Andreasen,Per
2001 Bentzen,Eric
2000 Bentzen,Eric/Jørgensen,Jørgen

1999 Bentzen,Eric
1998 Bentzen,Eric
1997 Pedersen,Svend
1996 Pedersen,Svend/Andreasen,Per
1995 Bentzen,Eric
1994 Bentzen,Eric
1993 Larsen,Olav D.
1992 Larsen,Olav D.
1991 Bentzen,Eric
1990 Bentzen,Eric/Andreasen,Per

1989 Vistisen,Lars
1988 Larsen,Olav D.
1987 Bentzen,Eric
1986 Andreasen,Per
1985 Bentzen,Eric
1984 Bentzen,Eric
1983 Nørgaard,Poul Erik
1982 Bentzen,Eric
1981 Jørgensen,Jørgen

1980 Bjerring,Kai
1979 Bentzen,Eric
1978 Sørensen,Bent
1977 Sørensen,Bent
1976 Pedersen,Svend
1975 Sørensen,Bent
1974 Pedersen,Erik/Pedersen,Svend
1973 ?
1972 Pedersen,Erik
1971 Pedersen,Erik
1970 Pedersen,Erik

1969 Holmsgaard,Ole
1968 Pedersen,Erik
1967 Pedersen,Svend
1966 Pedersen,Erik
1965 Pedersen,Erik
1964 Pedersen,Erik
1963 Holmsgaard,Ole
1962 Pedersen,Svend
1961 Pedersen,Erik
1960 Pedersen,Erik

1959 Pedersen,Erik
1958 Pedersen,Erik
1957 Holmsgaard,Ole
1956 Pedersen,Erik
1955 Holmsgaard,Ole
1954 Pedersen,Villy
1953 Pedersen,Villy
1952 Pedersen,Villy
1951 Jensen,Brønnum
1950 Pedersen,Villy

1949 Pedersen,Villy
1948 Pedersen,Villy
1947 Sørensen,Tage
1946 Wibe,Johan
1945 Sørensen,Tage
1944 Hesche,Lydia
1943 Sørensen,Tage
1942 Pedersen,Villy
1941 Olesen,J.M.
1940 Pedersen,Niels

1939 Pedersen,Niels
1938 Gregersen,J.
1937 Larsen,Henry
1936 ?
1935 Pedersen,Niels

Her er et link til turneringen 2018-19 på Dansk Skakunions hjemmeside: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25285