Tag-arkiv: Klubturnering

Klubturnering runde 1

Nørresundby Klubturnering 2021 – 2022

Deltagerne indplaceres primært i 10-mands grupper efter DSU’s rating, som de er kendt af turneringslederen ved tilmeldingsfristens udløb, dog

således at gruppevinderen i sidste års basis turnering har ret til at spille i en højere gruppe.
Nederste gruppe kan være mindre og evt. spille dobbelt runder eller større i en Monrad-gruppe.
Hver gruppe spiller 9 runder alle mod alle, dog fastlægges runder for nederste gruppe først efter at endelig tilmelding er slut.
I alle grupper kan der efter aftale spilles forud.
Gyldigt afbud og ønsker om ændring af spilledato skal være meddelt til og bekræftet af modparten,
samt meddelt til turneringslederen med oplysning om ny forventet spilledag.
Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste spilledato for gruppen.
Ved fremmøde senere end 1 time efter fastsat starttidspunkt tabes partiet.
Turneringen, som er åben for alle medlemmer af DSU, rates og afvikles i øvrige forhold efter Reglement for DSU’s EMT og koordinerede

 turneringer, herunder ELO rating i muligt omfang.

Præmier:

Mester:

1. præmie 600 kr

2. præmie 400 kr

Bedste Nørresundby spiller 300 kr og titel af klubmester

Basis 1:

1. præmie 600 kr

2. præmie 400 kr

Basis 2:

1. præmie 600 kr

2. præmie 400 kr

3. præmie 300 kr