Hjemmesiden og den nye redaktør

Undertegnede, Eric Bentzen, er ny redaktør for hjemmesiden, indtil en anden ønsker eller vil overtage tjansen.

De sidste ca. 15 år har jeg været inaktiv, men ældre medlemmer (og det er jo de fleste!) kender mig.

For dem der ikke kender mig, har jeg været medlem af klubben siden slutningen af 70’erne.  Jeg var redaktør for klubbladet (altså den gamle papirudgave) i en årrække og lancerede klubbens første hjemmeside i 1999.

Jeg har minsandten også været formand i én valgperiode, og et par klubmesterskaber er det også blevet til.

At jeg nu er redaktør igen signalerer ikke, at jeg bliver aktiv skakspiller, og jeg kommer for sjældent i klubben til at være opsøgende og skrivende webmaster. I den aktuelle situation kan man roligt kalde mig en nødløsning.

Så hjemmesidens trivsel og liv afhænger fuldstændig af, at du skriver et par ord, når du har deltaget i en turnering, har spillet et godt parti eller har en god historie.

Læs resten

Ny kasserer og webmaster

Torsdag den 19. december var der ekstraordinær generalforsamling, fordi vi skulle vælge ny kasserer.

Indkaldelsen med dagsorden kan ses her. Referat følger, men kort fortalt blev Per Grevlund valgt som ny kasserer, og jeg, Eric Bentzen, overtager posten som redaktør af hjemmesiden.

Per Andreasen og Jens Jørgen Christiansen blev valgt som hhv. første- og andensuppleant til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen var der lynturnering, glögg og æbleskiver.

Stof til hjemmesiden kan sendes på mail til adressen:

Mere om hjemmesiden følger.

Pia har atter succes

Parallelt med DM-turneringen i Århus spillede Pia i Randers Skakklubs Åben Hurtigskak nogle mandage i november. Pia opnåede 3½ i 7 partier, hvilket er 2,1 mere end forventet. Pias rating i hurtigskak er nu 1501. En fremgang på 418 på blot en måned. Flot ! Imponerende!

Resultatet kan ses her:

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26094

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 19. december

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub

torsdag den 19. december kl. 19.00
i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Efter generalforsamlingen indbydes I til at deltage i julehygge med lynskak, gløgg og æbleskiver.

Vi er desværre i den ulykkelige situation at vores kasserer Lars Jensen har meldt sig ud af klubben og overladt regnskabet til vores ene revisor Jan Petersen.
Desuden har vores webmaster Sisse Christensen trådt ud af bestyrelsen.
Derfor er vores to suppleanter Niels Jacobsen og Per Grevlund indtrådt i bestyrelsen.

Per Grevlund har overtaget webmaster posten, men der er ingen som har ønsket at tage kassererposten.
Derfor er en ekstraordinær generalforsamling nødvendig, da vi skal have en kasserer.

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af kasserer
  3. Yderligere valg af bestyrelsesposter. Antallet afhænger af udfaldet af punkt 2
  4. Valg af suppleanter
  5. Eventuelt

Efter generalforsamlingen indbydes I til at deltage i julehygge med lynskak, gløgg og æbleskiver.

Med venlig hilsen Bestyrelsen