Kategoriarkiv: Uncategorized

Per Andreasen bymester for 14. gang

Byturneringen er lige overstået og Per Andreasen blev bymester for 14. gang. Den gamle bymesterpokal fra 1972, som forvandt for en del år siden er dukket op igen og når alle de nye navne er blevet indgraveret, har Per vundet den som ejendom. Jeg håber at vi kan bringe et billede af pokalen senere sammen med den glade bymester.

Kom med til hyggeskak på lørdag

Hyggedag Nørresundby skakklub 2019

Hyggedag aflyst pga. for få tilmeldinger

Vi forventer, at solen skinner lørdag den 31. august, så vi kan være udenfor, men skulle vejret være dårligt er vore vanlige lokaler til rådighed. Vi spiller i en stor turnering, hvor vi spiller hurtigskak 20 min + 5 sek. /træk. Ind i mellem bliver der hygge med smørrebrød.

Vi vil tilrettelægge dagens program ud fra deltager antallet – max 40 – men det kunne være som følger:

Kl 10.00            Indskrivning
10.15-12.00      1. runde hurtigskak
12.00-12.30      Spisepause
12.30-15.30      Fortsættelse af turnering

Kantine
Der vil være kantine på stedet med sædvanligt vareudbud.
Tilmelding  senest torsdag d 29. august

Indskud 50 kr.   Minimum 100% går til præmier

Vi håber, du møder op på en god sommerdag til en fornøjelig skakdag

Nørresundby Skakklub

Smuk Skak Weekend EMT 2019

Af Christian Gottschalck

I weekenden 23. – 25. august afholdtes der skakturnering i Skanderborg med ovenstående titel. Inspirationen til navnet er ikke vanskelig at finde, og ganske uventet tiltrak denne fine skakbegivenhed hele 80 deltagere fra nær og fjern.

Turneringen var af typen med første runde fredag aften efterfulgt af 2 runder såvel lørdag som søndag. Spillerne fordelte sig i 4 mesterklasser og 9 basisgrupper, og bortset fra den nederste gruppe spilledes der alle mod alle i 6-mandsgrupper. I Mester 1 blev IM Bjørn Møller Ochsner den suveræne vinder med 4½ point foran IM Nikolaj Vesterbæk Pedersen og FM Mikkel Manosri Jacobsen begge 3½ point.

Selv befandt jeg mig i basis 4 sammen med fem andre spillere, jeg aldrig før havde mødt over de 64 felter. Ratinggennemsnittet i gruppen var 1672, og jeg var med mine 1676 tredjehøjst ratet. Med 3½ point lykkedes det mig at vinde gruppen uden tabspartier (2 vundne og 3 remis’er), og jeg kunne endnu engang indenfor kort tid se mit ratingtal stige; denne gang med 29 point til 1705 og med 17 point til min elorating, der nu er på 1729. I alt er min rating steget med 85 point i løbet af to på hinanden følgende turneringer her i sommer, og med en præstationsrating på 1819 i Xtracon Chess Open 2019 og 1840 i Skanderborg har jeg naturligvis fået lyst til at se, om ikke det skulle være muligt at komme endnu højere op. Af samme grund overvejer jeg kraftigt deltagelse i Odensemesterskabet, der finder sted 11. – 13. oktober.

Jeg vil her vise afslutningen på mit parti mod Steen Jacobsen fra Læseforeningen i Odense. Jeg har netop med Hvid trukket 29. d6, og stillingen er lige til trods for, at jeg (som en følge af et fejlagtigt offer tidligere i partiet) har en officer for lidt, da Sorts kongestilling er usikker og hans brikker mildt sagt ikke optimalt placeret.

I denne stilling skulle Sort blot have trukket 29. -, Se6, men i stedet fulgte 29. -, Sa6?? Jeg overfalder ham straks med 30. Te7, som han burde have besvaret med 30. -, Dg8 for at imødegå en hvid springer på d5. Han trak imidlertid 30. -, Df8?, og jeg plantede med 31. Sd5 den stolte ganger lige midt i centrum, hvor den jo står fantastisk. Sort forsøger at gøre fejlen god igen med 31. -, Dg8, men for sent! I virkeligheden er der her ifølge Stockfish forceret mat i 17 træk! Mine evner rækker desværre ikke til at se helt så dybt i stillingen, så jeg fandt en løsning, der var en anelse nemmere at overskue: 

32. Txd7! Opgivet. Sort kan vælge, om han ønsker at spise tårn eller springer; begge dele ender fatalt: 32. -, Kxd7 33. Sf6+, Ke6 34. d7+!, Ke7 35. Sxg8+, Txg8 36. Df6+, Kxd7 37. Df7+, hvorefter det sorte tårn ryger sig en tur, og alt er forbi.

Spiller Sort i stedet 32. -, Dxd5, er det let at se den øjeblikkelige mat med 33. Dd8+. 1 – 0.

Christian Gottschalck

De uundværlige briller pudses umiddelbart før partiet mod Steen Jacobsen, som jeg besejrede i 4. runde. Foto: Mads Boe.

Generalforsamling – referat

Referatet fra generalforsamlingen kan findes her (…indtil jeg, Sisse, finder en smartere måde at udgive det på, så bliver det indtil da blot indsat direkte på siden 🙂 ) 

Referat fra Nørresundby Skakklubs generalforsamling 2019

Nørresundby Skakklubs ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag d. 13/6 2019 kl. 19.00, i Nørresundby Skakklubs lokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby, der var 20 fremmødte.

 1. Valg af dirigent:

Per Grevlund blev valgt, han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig og at den var beslutningsdygtig da der var 20 fremmødte.

 1. Beretning:

Bent Sørensen havde en indsigelse, at det var uklart om det var formandens- eller bestyrelsensberetning (dette vil fremadrettet blive gjort tydeligere).

Beretningen blev godkendt (20 for, 0 imod, 0 ikke stemt).

Beretningen er medsendt som vedhæftet fil.

 1. Regnskab:

Regnskaberne blev godkendt (20 for, 0 imod, 0 ikke stemt).

Regnskaberne er medsendt som vedhæftet fil.

 1. Indkomne forslag:
 2. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Blev vedtaget (20 for, 0 imod, 0 ikke stemt).

 1. Aalborg Skakring:

Bent Sørensen havde et forslag om, at Aalborg Skakring skulle diskuteres, og at det skulle tydeliggøres hvad funktionen er.

Der blev stillet et forslag om at Nørresundby Skakklubs bestyrelse, skulle tage initiativ til et møde med Aalborg Skakforenings bestyrelse, hvor Aalborg Skakring skulle diskuteres.

Forslaget blev vedtaget (13 for, 3 imod, 4 ikke stemt).

 1. Valg af formand (Arne Hove er på valg):

Arne Hove blev genvalgt.

 1. Valg af kasserer for 1 år (Bent Sørensen har meddelt at han ønsker at trække sig i forbindelse med generalforsamlingen):

Lars Fredberg Jensen blev valgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 1 for 2 år og 1 for 1 år (Per Grevlund er på valg og Lars Fredberg Jensen blev kasserer):

Sisse Christensen blev valgt for 2 år og Bent Sørensen blev valgt for 1 år.

 1. Valg af 1. og 2. suppleant (Niels Jacobsen er på valg):

Niels Jacobsen (1. suppleant) og Per Grevlund (2. Suppleant), blev valgt.

 1. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen Og Svend Pedersen er på valg):

Jan Petersen og Svend Pedersen blev genvalgt.

 • Valg af klubturneringsform (bestyrelsen foreslår samme turneringsform, som sidste sæson dog kortere betænkningstid til sidst (1 ½ time + 30 sekunder pr. træk til de første 40 træk, og derefter 5 minutter + 30 sekunder pr. træk til resten af partiet):

Forslaget blev vedtaget (17 for, 0 imod, 3 ikke stemt)

 • Eventuelt:

Til sidst blev der afholdt lynturnering.

Mvh. Betyrelsen